ประกาศกำหนดการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ปี 2565-2566

0

ด้วยในปี 2564 นี้มีประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการหมดวาระ
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาจึงประกาศกำหนดการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ
และกรรมการดำเนินการ ปี 2565-2566 รายละเอียดตามประกาศนี้
ประกาศสรรหาปี2564

Share.

Comments are closed.