แจ้งปิดทำการในเดือนพฤษภาคม 2564

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
แจ้งปิดทำการในเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้
– วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 (ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ)
– วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล)
– วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 (วันพืชมงคล)
– วันพุธ ที่ 26 พฤษภาษคม 2564 (วันวิสาขบูชา)

Share.

Comments are closed.