การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ณ หอประชุมศรีอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
**การประชุม ประชุมโดยผู้แทนสมาชิก และงดให้ผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุมทุกรณี
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019**
จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562-2563 เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น
ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนสมาชิก ปี 2562-2563 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนปี2562-2563

Share.

Comments are closed.