ประกาศผลการสรรหา ปี 2564-2565

0

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหา ได้ประกาศกำหนดการสรรหา
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
ปี 2564-2565 ซึ่งสรรหาในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. นั้น
บัดนี้การสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสรรหา ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564-2565 ตามประกาศที่แนบมานี้
ประกาศผลการสรรหาปี2564-2565

Share.

Comments are closed.