สหกรณ์จ่ายเงินขวัญถุง ปี 2563

0

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
อนุมัติจ่ายเงินขวัญถุงให้กับสมาชิก ที่มีอายุครบ 70 ปี ในปีบัญชี 2563 นี้
โดยมอบให้เป็นมูลค่าหุ้น จำนวน 1,000 บาท บัดนี้สหกรณ์ฯ
ได้จ่ายเงินขวัญถุงดังกล่าวตามประกาศนี้
ประกาศมอบเงินขวัญถุงสมาชิกอายุครบ70ปี

Share.

Comments are closed.