ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทำประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2564

0

ด้วย สหกรณ์จะจัดทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกประจำปี 2564
โดยเปิดรับความประสงค์ ถึง 30 ธันวาคม 2563
จึงขอให้สมาชิกทุกท่าน รวมถึงสมาชิกสมทบ
ได้โปรดกรอกแบบฟอร์มความประสงค์ และแจ้งสหกรณ์
โดยด่วนที่สุด ตามแนบ
ประกาศประกัน63

Share.

Comments are closed.