ประกาศหยุดทำการกรณีพิเศษ

0

ด้วยระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด
จึงประกาศหยุดทำการกรณีพิเศษในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ
จะเปิดทำการปกติในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป
หยุดทำการกรณีพิเศษ

Share.

Comments are closed.