ประกาศกำหนดการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564-2565

0

ด้วยในปี 2563 นี้มี คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
จะหมดวาระ คณะกรรมการดำเนินการสรรหา ปี 2563 จึงประกาศกำหนดการสรรหากรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ปี 2564-2565 รายละเอียดในประกาศ
ประกาศกำหนดการสรรหาปี2563

Share.

Comments are closed.