ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการพิจารณารับประกันหนี้สินเชื่อของสมาชิก

0

สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษ จะต้องทำประกันชีวิตเพื่อเป็นประกันเงินกู้นั้น
บัดนี้บริษัทผู้รับประกัน ได้จัดทำแผนการดำเนินการพิจารณาการับประกันเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกรับทราบถึงขั้นตอนการพิจารณารับประกันดังกล่าว
ประกาศขั้นตอนการพิจารณาเอาประกันภัยสมาชิก

Share.

Comments are closed.