ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรม

0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด สนับสนุนให้สมาชิก
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ณ จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น
ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 นี้
รายละเอียดหลักสูตร สถานที่อบรม ที่พัก และรายละเอียดอื่น ๆ (คลิกลิงค์ด้านล่างนี้)
แบบฟอร์ม
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติจากเขตพื้นที่ ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เข้าร่วมอบรม คลิก ครูอำนาจเจริญ ล่าสุด
*เพิ่มเติม 1. นายวัชร เสนสม
*** ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการ
และสหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณในการอบรม ท่านละ 1,000 บาท
(รับหน้างาน) สมาชิกต้องเป็นผู้จัดหาที่พักด้วยตนเอง >ขอบคุณครับ<***

Share.

Comments are closed.