ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

0

ด้วยสภาวทางเศรษฐกิจทำให้สถาบันการเงินต่าง ๆ
ต้องแบบรับภาระต้นทุนในการดำเนินกิจการที่สูงขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของระบบ
ใหญ่ในประเทศ จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตามประกาศที่แนบมานี้

Share.

Comments are closed.