ประกาศหยุดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย

0

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
จึงประกาศปิดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ตามประกาศที่แนบนี้
วันหยุดราชการ

Share.

Comments are closed.