ประกาศขยายเวลาเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสมาชิก

0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ขยายเวลาสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกฯ ออกไปอีก 2 เดือน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563
สมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่และประกาศ
                                   03072563_0001

Share.

Comments are closed.