มาตรการช่วยเหลือสมาชิก

0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 )
ภายในประเทศไทย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเริ่มลดระดับความรุนแรงลง
แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ก็มีความห่วงใยต่อสมาชิกทุกท่าน
จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ดังประกาศที่แนบนี้
คลิกประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิก

Share.

Comments are closed.