ประกาศลดอัตราค่าหุ้นรายเดือน

0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ได้ประกาศ
ลดอัตราค่าหุ้นรายเดือน จากร้อยละ 8% เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5%
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การหักเก็บเงินของสมาชิก
เป็นปกติ
ลดค่าหุ้น

Share.

Comments are closed.