มอบทุนกลางสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน

0

ชสอ.มอบทุนกลางสนับสนุนโครงการกิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
เช่น กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน,เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน,กองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อม,นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน
จังหวัดละ 1 ทุน เป็นเงิน 15,000 บาท
โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณาภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นี้
สนใจ คลิก18022563_0001

Share.

Comments are closed.