“โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

0

สำนักงาน สก.สค.อำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร
จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เพื่อดูแลสุขภาพดวงตา
ให้แก่ข้าราชการครู – คู่สมรส – บิดา – มารดา ตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนง.สก.สค.อำนาจเจริญ
ตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00 น.

 

Share.

Comments are closed.