หนังสือขออนุญาตคณะอนุกรรมการสรรหา

0

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหา ฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหานั้น
จึงขออนุญาตให้บุคคลากรในบังคับบัญชีมาประชุม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และปฏิบัติงานในวันที่
20 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด

Share.

Comments are closed.