ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหา

0

คณะกรรมการดำเนินการสรรหา ได้ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหา
ประจำปี 2562 ตามประกาศนี้
แต่งตังอนุกรรมการ

Share.

Comments are closed.