ประกาศคุณสมบัติผู้รับสมัครรับการสรรหา

0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
ประกาศรับสมัคร ผู้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ
และกรรมการดำเนินการ ปี 2563-2564
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครรับการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศคุณสมบัติ

Share.

Comments are closed.