ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก

0

           ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ  จำกัด ได้แจ้งกำหนดการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี 2562
ในวันที่ 25 เมษายน 2562  เริ่มลงทะเบียนและเริ่มการประชุมสัมมนา ตั้งแต่เวลา 08.30 . นั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ  จำกัด ขอแจ้งเลื่อนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเป็น เวลา. 13.00 เป็นต้นไป  จึงแจ้งเรียนมายังผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Share.

Comments are closed.