โครงการฝึกอบรม

0

อบรมหลักสูตร “แนวทางการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน – การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563” ดาวน์โหลด
อบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการรุ่นที่ 9”  ดาวน์โหลด
อบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการรุ่นที่ 8”    ดาวน์โหลด
อบรมหลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการหักเงินให้กับสหกรณ์ – แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้”   ดาวน์โหลด

Share.

Comments are closed.